Zásady ochrany osobních údajů

DomůBlog

Ochrana osobních údajů Tomas Zahradnik 10 srp 2023 0 Komentáře

Úvod

Respekt k soukromí a ochraně osobních údajů našich návštěvníků je pro nás klíčovým zájmem. Stránka Festival Zubní Péče se zavazuje chránit osobní údaje uživatelů v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména s Nařízením (EU) 2016/679, obecně známým jako GDPR. Tento dokument 'Zásady ochrany osobních údajů' popisuje, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi nakládáme, pro jaké účely je používáme, koho mohou být údaje předávány, jaké máte možnosti kontroly nad svými údaji a jakým způsobem zaručujeme jejich ochranu.

Zpracování osobních údajů

Osobní údaje shromažďujeme pouze v případě, že nám je dobrovolně poskytnete, například při registraci na našich stránkách, přihlášení k odběru novinek nebo při komunikaci přes e-mail. Tyto údaje mohou zahrnovat vaše jméno, adresu, e-mailovou adresu a další kontaktní informace. Osobní údaje jsou uchovávány v bezpečném prostředí a používány pouze pro účely, pro které byly shromážděny, jako je komunikace s vámi, zasílání informací o našich službách nebo pro interní analýzu a marketing.

Přístup a aktualizace osobních údajů

Máte právo požádat o přístup k osobním údajům, které o vás uchováváme, a můžete požadovat jejich upravení, aktualizaci nebo smazání. V případě, že máte pocit, že vaše údaje nebyly zpracovány v souladu s platnými právními předpisy, máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. K výkonu svých práv, nebo pokud máte další otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů, se můžete kdykoliv obrátit na nás prostřednictvím e-mailu [email protected].

Bezpečnost osobních údajů

Zavazujeme se chránit shromažďované osobní údaje před neoprávněným přístupem, změnou, zveřejněním nebo zničením. Využíváme vhodná technická a organizační opatření, aby údaje byly chráněny v co nejvyšší možné míře. Komunikace s naším webem je šifrována technologiemi SSL/TLS a my neustále monitorujeme a aktualizujeme naše bezpečnostní postupy, aby byly v souladu s nejnovějšími standarty.

Kontaktní informace

Pro otázky a požadavky související s ochranou osobních údajů nás neváhejte kontaktovat na e-mailové adrese [email protected] nebo na poštovní adrese: Tomas Zahradnik, Jiráskovo nábřeží 280/23, 370 01 České Budějovice, Česká republika.

Zde pište své komentáře