Podmínky užívání

DomůBlog

Právní informace Tomas Zahradnik 10 srp 2023 0 Komentáře

Úvodní ustanovení

Festival Zubní Péče, provozovaný panem Tomášem Zahradníkem, se sídlem Jiráskovo nábřeží 280/23, 370 01 České Budějovice, Česká republika (dále jen 'poskytovatel'), skrze internetovou stránku dentfest.cz, poskytuje informace a služby související se zubní péčí. Tyto podmínky užívání (dále jen 'podmínky') vymezují pravidla pro uživatele (dále jen 'uživatel') při používání webu. Uživání webu je povoleno pouze v souladu s těmito podmínkami. Obsáhlá a detailní pravidla v této sekci jsou nezbytná pro pochopení rozsahu, práv a povinností obou stran. Jedná se o právní závazek, který se vztahuje na všechny uživatele přistupující k webu, a jakékoliv využití informací nebo služeb z webu dentfest.cz podléhá těmto podmínkám. Uživatel se zavazuje tyto podmínky pečlivě přečíst a plně je respektovat.

Práva a povinnosti uživatele

Uživatel je oprávněn webové stránky využívat pouze pro osobní potřebu a nesmí informace získané z webu dentfest.cz používat pro jakékoli komerční účely ani je dále šířit třetím osobám. Je povinen chránit své osobní údaje a nesmí zneužívat informace a obsah webu k poškození poskytovatele či jakýchkoli třetích stran. Uživatel bere na vědomí, že obsah webu je chráněn autorským zákonem a dalšími právními předpisy a souhlasí s tím, že nebude tento obsah kopírovat, šířit ani jakkoliv jinak neoprávněně využívat.

Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje poskytnuté uživatelem při používání webu dentfest.cz jsou zpracovávány a chráněny v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem o ochraně osobních údajů. Poskytovatel se zavazuje, že tyto údaje nebude zpřístupňovat třetím stranám ani je nezneužívat pro jiné než výslovně uvedené účely. Podrobné informace o zpracování a ochraně osobních údajů jsou uvedeny v samostatné sekci 'Zpracování osobních údajů' na webu.

Změny podmínek

Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv tyto podmínky měnit nebo doplňovat. O každé takové změně bude informovat na webu dentfest.cz a také prostřednictvím e-mailu, pokud je uživatel registrovaný k odběru novinek. Pokračování v používání webu po takové změně znamená souhlas uživatele s nově aktualizovanými podmínkami.

Kontakt

V případě jakýchkoliv dotazů nebo nejasností se uživatel může obrátit na správce webu panem Tomášem Zahradníkem na e-mailovou adresu [email protected], nebo prostřednictvím korespondenční adresy uvedené v úvodní části těchto podmínek.

Zde pište své komentáře