Obchodní podmínky

Obecné podmínky účasti na vzdělávacích kurzech 

§ 1 Přihlášení a platba 

Přihlášení na vypsaný kurs je uskutečněno na základě vyplnění registračního formuláře, přihláška v předepsaném tvaru odeslaná elektronicky je závazná a místo v kursu je účastníkovi na základě této přihlášky prozatímně rezervováno. Po zaplacení zálohové faktury je místo závazně obsazeno; přihlášky jsou řazeny chronologicky dle okamžiku platby na účet pořadatele. Pokud je účastník přihlášen a do kursu zbývají méně než 2 týdny, pak do okamžiku, než jím je faktura uhrazena, může místo obsadit jiný účastník, který zaplatí dříve. Po uhrazení částky obdrží účastník daňový doklad.

§2 Storno podmínky 

Při stornování (zrušení účasti) účastníka v kursu méně než 14 kalendářních dní před začátkem kursu, popř. pokud se účastník kursu vůbec nezúčastní, bude uplatněna smluvní pokuta ve výši 100 % z částky kursovného. Pokud kurs zruší pořadatel, všem účastníkům vrátí 100 % z částky kursovného, anebo nabídne rovnocenné školení. Storno je nutné oznámit pořadateli písemně e-mailem. Pokud účastník nemůže kurs z jakéhokoli důvodu absolvovat, může za sebe opatřit náhradníka a individuálně s ním sjednat finanční vyrovnání kursovného.

 

Kontaktní údaje organizátora:

YESdent s.r.o., V Aleji 187/5, Jeseník 79001
IČ: 27776581

info@yesdent.cz
www.yesdent.cz